Amiben segíthetek


Képzettségeim és tapasztalataim alapján a következő területen tudok segítséget nyújtani:

Klinikai szakpszichológusként alap pszichoterápia keretében a kognitív viselkedésterápia és sématerápia eszköztárát alkalmazom azok esetében, akik már pszichiáter/klinikai szakpszichológus által felállított diagnózissal érkeznek, vagy az alábbi tünetekkel fordulnak hozzám: szorongás, pánikzavar, szociális szorongás, hangulati zavarok, élethelyzeti krízisek, személyiségbeli elakadások.

Alap pszichoterápia (első alkalom)
Az első alkalommal történik a pszichoterápiás első interjú, melynek célja, hogy megismerjem segítségkérésének okát, feltárjuk problémájának jellegét és aktualitását, majd megállapodjunk, hogy a továbbiakban terápiával vagy pszichodiagnosztikai kivizsgálással folytatjuk-e a közös munkát. Egyéni folyamat indítása esetén a probléma jellegétől függően megbeszéljük a lehetséges együttműködési formákat (szupportív folyamat, krízistámogatás, alappszichoterápia: kognitív viselkedésterápia vagy sématerápia, konzultációs folyamat meghatározott céllal), illetve egy elsődleges terápiás terv javaslatát, ami a későbbiek során tovább pontosítunk.

Pszichodiagnosztikai kivizsgálás és pszichoterápiás indikáció
A diagnosztikai kivizsgálás eredményeként képet kapunk a probléma jellegéről, súlyosságáról, az esetleges gyógyszeres terápia indításának szükségességéről, továbbá ez alapján készíthető el az ún. pszichoterápiás indikáció is, vagyis, hogy az adott esetben milyen pszichoterápiás módszer javasolható.

Tanácsadó szakpszichológusként és coaching pszichológusként egészséges, azaz pszichiátriai zavarokkal nem küzdő személyeknek nyújtok segítséget lelki egészségük megőrzéséhez, fejlesztéséhez,  valamint életminőségük javításához. Vannak olyan nehézségek, amelyekkel előbb-utóbb minden embernek meg kell küzdenie, azonban ez korántsem jelenti azt, hogy ezeknek a problémáknak a megoldása magától értetődő volna. Előfordul, hogy önerőből már hosszabb ideje nem sikerül túljutni a nehézségen; ekkor érdemes szakember segítségét igénybe venni.

Mi a tanácsadás?
A pszichológiai tanácsadás, jobb szóval konzultáció a változásról szól, amit a kliens önmaga hoz létre, a pszichológus közreműködésével, támogatásával, iránymutatásával. A közös munka során a kliens fejleszti önismeretét, felfedezi lehetőségeit és elindul a változás felé vezető úton. Célom a hozzám fordulókat segíteni fejlődési és szituációs problémáik megoldásában, döntésekben, krízishelyzetekben, s hozzásegíteni őket személyiségük kibontakoztatásához. Azt szeretném a közös munka során elérni, hogy a kliens sikeresebben hozzon döntéseket, hatékonyabban oldja meg a feladatait, könnyebben  tudjon nemet mondani és kifejezni igényeit mások felé, jobban tudjon másokhoz kapcsolódni, jobban megtalálja másokkal a közös hangot. Ezeknek az új készségeknek a talaján pedig gyorsabban túl tudjon jutni a jővőben előforduló krízishelyzeteken. A közös munka során egyénre szabott módszerekkel, együtt keressük meg a megoldásokat nehézségei feloldására.

Mi a coaching pszichológia?
A coaching pszichológia egyesíti a pszichológus szakember sokévnyi magas szintű képzéssel megszerzett tudását és tapasztalatát a coaching célközpontú és erősségekre alapozó, jövőre irányuló szemléletével. Coaching pszichológusként azt valljuk, hogy az ügyfél rendelkezik a céljai eléréséhez szükséges tudással és képességekkel, készségekkel, csupán meg kell találni a módját, hogy kibontakoztassa azokat. Ez éles ellentétben áll a hagyományos betegségmodellel, melyben a pszichológushoz forduló személyt „betegnek”, „páciensnek” címkézik, akiben valami „elromlott, és javításra szorul”. Mindez egyúttal feltételezi és megkívánja az ügyfél aktív, cselekvő attitűdjét is, vagyis, hogy felelősséget vállaljon saját életéért és céljai eléréséért a coaching pszichológussal való közös, partneri viszonyon alapuló munka során. 

Mikor érdemes coach-hoz fordulni?

  • ha nem érzi jól magát a bőrében
  • ha úgy érzi, rendben van az élete, de mégis valami hiányzik
  • ha döntéshelyzetben van és úgy érzi, nem tud egyedül dönteni
  • ha tudatosan szeretné tervezni az életét
  • ha új, inspiráló célokat szeretne kitűzni
  • ha már van célja, de nem tudja, hogyan érje el
  • ha nem azt a munkát végzi, ami a küldetése és szeretne ezen változtatni

A coaching folyamat során elsősorban nem a miérteket keressük, sokkal inkább a hogyanokat. A hangsúly tehát nem arra tevődik, hogy „miért lettem olyan, amilyen”, ehelyett a jövőre, a kliens számára vonzó célokra, azok elérésére, a hogyanra figyelünk. Hogyan válhatok azzá, aki lenni szeretnék? Hogyan teremthetek a magam számára egy olyan életet, amiben jól érzem magam? Hogyan érhetem el a céljaimat?