Imaginációs technikák

A klienseimmel való munkám során gyakran használok ún. imaginációs technikákat, mint a KIP és az NLP.

A KIP, avagy Katathym Imaginatív Pszichoterápia egy imaginációs technika, amelyet Leuner dolgozott ki az 1950-es években. Ez a mélylélektani alapokon nyugvó eljárás a páciens által a terápiás helyzetben, módosult tudatállapotban megidézett belső képek (szimbólumok) elemzése, alakítása, továbbvitele révén ér el változást. A KIP-terápiában ún. hívóképeket idézünk fel a klienssel. A hívóképekben megjelennek a vágyak, késztetések, elfojtások, melyeknek értelmezése mélyreható változást indít el a páciens lelki életében. A megváltozott tudatállapotban kevésbé aktiválódnak a tudattalan elhárító mechanizmusai, ezáltal az elfojtott, fájdalmas életesemények hozzáférhetőbbé válnak a szimbólumokon keresztül. A képi szimbólumok segítségével átdolgozhatóvá válik a lelki trauma. Ha a kliens le is rajzolja a belső képeket, ezek további értelmezésével több szinten érünk el belátást, változást A folyamat végére egy, a kliens számára kielégítőbb egyensúly jön létre. A KIP-módszer nem egy semleges hangvételű beszélgetés: ez egy utazás a kliens belső világába, ahol a segítő szakember a kísérő.

Az NLP, vagyis Neuro Lingvisztikus Programozás egy olyan technika, amely a kívánt jövőbeli célállapot elképzelésével, vizualizálásával dolgozik. Kidolgozói Richard Bandler matematikus és számítógép programozó és John Grinder nyelvészprofesszor.
A „Neuro” az idegrendszerre utal, s arra, hogy különböző módokon érzékeljük és kódoljuk a külvilágból érkező információt (látás, hallás, tapintás, ízlelés és szaglás).
A „Lingvisztikus” a nyelvet jelenti, arra való képességünket, hogy a szavakon keresztül kifejezzük belső világunkat, beleértve a „hangtalan” nyelvet (mozdulatok, gesztusok) is, amely tükrözi gondolkodásunk szerkezetét.
A „Programozás” az informatika területéről kölcsönzött kifejezés, a gondolatainkban rejlő folyamatutasítások sorrendjére utal (mentális programok szerkezete), amely lehetővé teszi a kitűzött célok elérését. Ha megváltoztatjuk mentális programjainkat, megváltoztathatjuk viselkedésünket. Az NLP segíthet a negatív gondolatok, érzések, az akadályozó szokások és félelmek elengedésében és átalakításában. Ezzel a módszerrel állandósíthatjuk a kellemes és előrevivő gondolatokat, viselkedésformákat és érzéseket, amelyek hozzájárulnak a jobb élethez.