Párterápia

A párterápiára érkező kliensek jellemzően a párkapcsolati problémák rendezését tűzik ki célul. A folyamat során két terapeuta segíti a párt, kéthetenkénti, másfél órás üléseken. A párterápia egy rendszerszemléletű pszichoterápiás irányzat, ami azt jelenti, hogy a párra nem önálló egységként, hanem egy rendszer részeiként tekintünk, ahol a részek kölcsönösen hatnak egymásra. Ha a rendszer egyik tagja változik, az hatással van a rendszer összes résztvevőjére. Másképp szólva, nem az a kérdés, „ki a hibás” a kialakult problémáért, hiszen a pár mindkét tagjára szükség volt ahhoz, hogy a nehézség kialakuljon. A párterápiás szemléletben dolgozó terapeuta a kapcsolatban megjelenő nehézségeket lehetőségekként kezeli, amelyek elősegíthetik egy, a pár számára kielégítőbb, boldogabb állapot létrehozását. A közös munka során igyekszünk feltárni a pár erősségeit, s erre építünk a megoldáskeresés folyamán.

Ha a párnak vannak gyermekei, és a probléma jellegéből fakadóan ők is érintettek, családterápiát javaslunk.

A párterápia során két pszichológus szakember dolgozik együtt a párokkal kéthetente, másfél órás ülések keretében. Az első alkalom az egymással és a hozott problémával való megismerkedésről szól. A 2.-3. ülés során kerül sor az ún. szerződéskötésre, amikor megfogalmazzuk a találkozások célját. Fontos, hogy ebben mindenki egyetértsen. Ha az együttműködés során új kérdések merülnek fel, újra szerződünk, s módosítjuk a kitűzött célt. Amikor a család úgy érzi, elérte azt, illetve, hogy már egyedül is tudnak dolgozni a nehézségen, lezárjuk a terápiát.

A találkozók között ún. otthoni feladatot szoktunk adni, ami tapasztalataink szerint segíti az elmélyülést, a probléma megfogalmazását, s ezen keresztül a megoldást is. Ez hozzájárul ahhoz is, hogy a terápiás foglalkozások ne önálló egységként legyenek jelen a pár életében, hanem az otthoni munka segítségével folyamattá alakuljon.

Még több információt talál a www.csaladesparterapia.hu weboldalunkon.