Pályaválasztási tanácsadás

A pályaválasztási tanácsadást akkor érdemes igénybe venni, ha pályaválasztás előtt álló fiatal nem tudja, merre induljon, milyen pálya mellett tegye le voksát, esetleg hezitál több elképzelés között. A jó pályaválasztási döntéshez elengedhetetlen saját képességeink, készségeink, erős és gyenge pontjaink ismerete, hogy tudjuk, egyáltalán milyen pályára vagyunk alkalmasak. Ideális esetben olyan pályairányt választ a fiatal, amely a leginkább megfelel a személyiségének, képességeinek, érdeklődésének, s amelynek tanulásában, gyakorlásában örömét leli.

A döntést meghozni természetesen nem könnyű, különösképpen a mai állandóan változó elvárások között. Fontosnak tartom, hogy az irányt ne kizárólag az adott szakma népszerűsége, keresettsége és anyagi elismerésének mértéke határozza meg. Emellett fontos a felvételi követelmények ismerete, s a szóba jövő szakmákról való minél több információ begyűjtése.

Tanácsadó pszichológusként a pályaválasztási döntéshez a kliens önismeretének mélyítésével tudok segítséget nyújtani. Ez lehetővé teszi, hogy a fiatal rálásson motivációira, az esetleges belső gátló tényezőkre, amelyek vágyai megfogalmazásának útjában állhatnak. Abban tudok segíteni, hogy a kliens tudatosan vegyen részt életének, pályájának megtervezésében, s képes legyen kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket. Mindehhez kreatív technikákat, alkalmanként teszteket használok.