Klinikai szakpszichológusként alap pszichoterápia keretében a kognitív viselkedésterápia és sématerápia eszköztárát alkalmazom azok esetében, akik az alábbi tünetekkel fordulnak hozzám: pánikzavar, szociális szorongás, hangulati zavarok, PTSD, személyiségbeli elakadások, személyiségzavarok.

Tanácsadó szakpszichológusként és coaching pszichológusként olyan mentálisan egészséges kliensekkel dolgozom együtt, akik életminőségüket, munkateljesítményüket és élettel való elégedettségüket szeretnék előremozdítani, meglévő erőforrásaikat kiteljesíteni. Témakörök, amelyek ide tartoznak: élethelyzeti krízisek (pl. gyász, perinatális gyász, válás, munkahely elvesztése), burnout, kapunyitási pánik.

Képzettségeim és tapasztalataim alapján a következő területen tudok segítséget nyújtani:

Bejelentkezés

Bejelentkezésre jelenleg a  Mental Poliklinika Rendelő honlapján van lehetőség. Rendelési idő: Szerda 10-15 óra között.

A rendelő címe: 1036 Budapest, Bécsi út 85. A lépcsőház 1. emelet 1. ajtó

Szakmai utam

Annak érdekében, hogy kialakíthassam a saját pszichológiai szemléletemet, megközelítésmódomat, már az egyetemi évek alatt igyekeztem minél több területen tapasztalatot szerezni. Önkéntes segítőként foglalkoztam óvodásokkal, serdülőkkel, dolgoztam pszichiátrián és börtönben, voltam telefonos segítő és chat konzultáns egy lelkisegély szolgálatnál.

A diploma megszerzése után egy kollégiumban helyezkedtem el, ahol egyéni tanácsadást, tréningeket, önismereti csoportokat, esetmegbeszélő csoportot tartottam a diákoknak és a pedagógus kollégáimnak. Az egyetem után szerettem volna még mélyebb ismereteket szerezni, ezért posztgraduális tanulmányokba kezdtem: tanácsadó szakpszichológus képzésen vettem részt, két éven át, majd krízisintervencióból szakvizsgáztam. A napi munka közben megtapasztaltam, hogy mindenki más-más megközelítést igényel, más-más úton éri el a közösen kitűzött célt; ezért több pszichológiai módszert is elsajátítottam az évek során. Autogén tréninget tanultam, család-és párterápiát, integratív hipnoterápiát, majd megismerkedtem a coachinggal és – az országban az elsők között - Coaching pszichológus, Life coach képesítést szereztem a Magyar Coaching Pszichológus Egyesület keretein belül. A kollégiumot az iskolapszichológia követte, majd a Pest Megyei Tanulási Képességvizsgáló Szakértői Bizottságban folytattam szakmai utamat.

Miután az oktatásügy minden lényeges területén tapasztalatot szereztem, az egészségügyben helyezkedtem el. Először egy pszichiátriai gondozóban, ambuláns ellátásban kezdtem dolgozni, majd egy pszichiátriai szakkórház akut és rehabilitációs osztályain helyezkedtem el. 2016-ban kezdtem meg a második szakvizsgára felkészítő képzésemet, újabb 4 év tanulás után, 2020-ban felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus végzettséget szereztem. A kórházi munkám során klinikai szakpszichológusként feladatom a pszichodiagnosztika, egyéni szupportív és alappszichoterápia végzése, emellett kommunikációs készségfejlesztő és pszichoedukációs csoportokat vezetek. 2023-tól Sématerapeuta képzésben veszek részt a Kognitív és sématerápiás Központ szervezésében. Magánrendelésemen főként a kognitív viselkedésterápia és a sématerápia eszközeit használva segítem a hozzám fordulókat. 

Tanulmányaim:

2023-tól Sématerapeuta képzésben veszek részt a Kognitív és sématerápiás Központ szervezésében. Szupervízor: Kálmos Éva
2021-től igazságügyi pszichológus szakértő jelölt, MISZK (tartós távolléten)
2016- 2020: Felnőtt és mentálhigiéniai szakpszichológus, Semmelweis Egyetem, ÁOK
2016: Coaching pszichológus, Life coach specializáció
2013-2015: Tanácsadó szakpszichológus, ELTE (Szakirány: Krízisintervenció)
2014-2016: Integratív hipnoterapeuta képzés elméleti és sajátélmény szakasz (Integratív Pszichoterápiás Egyesület)
2013-2014: Relaxációs terapeuta/autogén tréning oktató (Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület)
2013: Gyászcsoport vezető (Napfogyatkozás Egyesület)
2012-2015: Család-és párterapeuta alapképzés (150 óra), sajátélmény (150 óra), szupervízió (100 óra), Magyar Családterápiás Egyesület
2010-2012: Okleveles pszichológus, Tanácsadás és iskolapszichológia szakirány mester képzés, Eötvös Lóránd Tudományegyetem
2011: Tranzakcióanalízis 101 modul (Antal Sándor, Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület)
2007-2010: Viselkedéselemző, Human Behavior Analyst, pszichológia BA, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Munkahelyek:

  • Gálfi Béla Pszichiátriai Szakkórház
  • Dunakeszi pszichiátriai gondozó
  • PMPSZ TKVSZRB (Szakértői bizottság)
  • Leövey Klára Szakközépiskola és Szakiskola
  • Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

Az egyetemi évek alatt végzett önkéntes munkáim és szakmai gyakorlatok:

2015: Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház
2015: Péterfy Kórház Krízisintervenciós részleg
2012: Önkéntes pártfogó, Budapesti Fegyház és Börtön
2012-2013: Beszélj Velem Alapítványi Óvoda
2010-2012: Kék Vonal Lelki Segély Szolgálat
2011: Nyírő Gyula Kórház, III. Pszichiátriai Osztály

Önismeret: A pszichológus munkájához elengedhetetlen a magas szintű önismeret, hiszen személyiségével dolgozik. 2010 óta folyamatosan végzem önismereti munkámat. 

  • 2021-2022: Egyéni sématerápia, önismeret, 35 óra
  • 2016-2018: Személyközpontú egyéni önismereti folyamat, 50 óra
  • 2014-2015: Integratív Hipnoterápiás Egyesület, egyéni önismeret, 20 óra
  • 2012-2013: Magyar Családterápiás Egyesület, csoportos önismeret,150 óra
  • 2010-2011: Magyar Pszichodráma Egyesület, csoportos önismeret,150 óra